Bolaget: Föregångare i försäkring

Skandia var en helt ny typ av bolag när det bildades 1855 – som moderniserade det svenska försäkringsväsendet och blev en förebild för kommande försäkringsbolag. Bolaget riktade sig också från starten mot en internationell marknad, och verkade som mest i över 20 länder. Under 1960-talets konsolideringstider fusionerades Skandia med fyra andra bolagsgrupper, och blev Nordens största försäkringskoncern.

2014

Den 12 juni 2014 hölls den första bolagsstämman i det ”nya” Skandia.

Skandia Future Center

Skandia Future Center

I Vaxholm skulle skarpa hjärnor kika runt hörnet in i framtiden.

Första försäkringsbolaget på internet

Första försäkringsbolaget på internet

Skandia öppnade webbplats 1995.

1855

Den 12 januari 1855 godkände Kungl. Maj:t stadgarna för det nybildade försäkringsaktiebolaget Skandia.

Är försäkringen en privatsak?

Är försäkringen en privatsak?

Hur mycket försäkringar skyddar oss är minst av allt en privatsak.

1984

Det är inte bara fysiska skador som kan drabba ett företag som handlar över nationsgränser.

1966

Efter den stora fusionen behövde Skandia göra om sin organisation. Verksamheten delades upp i zoner, en zon för norra Sverige skapades.

Försäkringar för ett nytt samhälle

Försäkringar för ett nytt samhälle

Skandia fyllde det framväxande industrisamhällets behov.

1863

När Stockholms fondbörs öppnade var Skandia en av de första aktierna man handlade med.

Pionjärbolaget

Pionjärbolaget

När Skandia bildades 1855 reformerade bolaget det svenska försäkringsväsendet.

Tidigt utomlands

Tidigt utomlands

För att sprida riskerna etablerade sig Skandias utomlands.

1978

Bildandet av Skandia Life i Storbritannien kom att få stor betydelse för Skandias produktutveckling.

Internationella Skandia

Internationella Skandia

Skandia hade som mest verksamhet i över 20 länder.

Ett sekel i USA

Ett sekel i USA

Skandia etablerade sig redan 1900 i USA. Verksamheten stod länge för en stor del av Skandias intäkter.

Rationella Thule

Rationella Thule

Thule blev genom åren känt för att gå i spetsen för modernitet och nytänkande.

Finanser i fokus

Finanser i fokus

Under 1980-talets senare del avreglerades finansmarknaderna över hela västvärlden.

1960

Den stora försäkringsfusionen inleds, och Skandia blir tre år senare Nordens största försäkringskoncern.

I utländska händer och hem igen

I utländska händer och hem igen

Sydafrikanska Old Mutual lade 2005 ett fientligt bud på Skandia.

Fusion med förhinder

Fusion med förhinder

Under 2003 diskuterades ett samgående med finska Sampo.

2014

Den 12 juni 2014 hölls den första bolagsstämman i det ”nya” Skandia.

Skandia Future Center

Skandia Future Center

I Vaxholm skulle skarpa hjärnor kika runt hörnet in i framtiden.

Första försäkringsbolaget på internet

Första försäkringsbolaget på internet

Skandia öppnade webbplats 1995.

1855

Den 12 januari 1855 godkände Kungl. Maj:t stadgarna för det nybildade försäkringsaktiebolaget Skandia.

Är försäkringen en privatsak?

Är försäkringen en privatsak?

Hur mycket försäkringar skyddar oss är minst av allt en privatsak.

1984

Det är inte bara fysiska skador som kan drabba ett företag som handlar över nationsgränser.

1966

Efter den stora fusionen behövde Skandia göra om sin organisation. Verksamheten delades upp i zoner, en zon för norra Sverige skapades.

Försäkringar för ett nytt samhälle

Försäkringar för ett nytt samhälle

Skandia fyllde det framväxande industrisamhällets behov.

1863

När Stockholms fondbörs öppnade var Skandia en av de första aktierna man handlade med.

Pionjärbolaget

Pionjärbolaget

När Skandia bildades 1855 reformerade bolaget det svenska försäkringsväsendet.

Tidigt utomlands

Tidigt utomlands

För att sprida riskerna etablerade sig Skandias utomlands.

1978

Bildandet av Skandia Life i Storbritannien kom att få stor betydelse för Skandias produktutveckling.

Internationella Skandia

Internationella Skandia

Skandia hade som mest verksamhet i över 20 länder.

Ett sekel i USA

Ett sekel i USA

Skandia etablerade sig redan 1900 i USA. Verksamheten stod länge för en stor del av Skandias intäkter.

Rationella Thule

Rationella Thule

Thule blev genom åren känt för att gå i spetsen för modernitet och nytänkande.

Finanser i fokus

Finanser i fokus

Under 1980-talets senare del avreglerades finansmarknaderna över hela västvärlden.

1960

Den stora försäkringsfusionen inleds, och Skandia blir tre år senare Nordens största försäkringskoncern.

I utländska händer och hem igen

I utländska händer och hem igen

Sydafrikanska Old Mutual lade 2005 ett fientligt bud på Skandia.

Fusion med förhinder

Fusion med förhinder

Under 2003 diskuterades ett samgående med finska Sampo.