Ett sekel i USA

SKN000388
American Skandia.
Framsida till prospekt från American Skandia.
Period: 1990-2001 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000388
SKN001164
Munro med fru vid Sverigebesök
Skandias USA-manager (till vänster), Mr Jack Munro, med maka på HK-besök. Stående till höger Skandias vd Bengt Petri.
Period: 1959 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001164
SKN001979
Skandias huvudkontor i New York
Period: 1987-1989 | Plats: New York, USA | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001979