Pionjärbolaget Skandia

SKN000280
Stockholm, Skandia HK
Försäkringsaktiebolaget Skandias huvudkontor på Mynttorget i Gamla Stan innan rivningen 1886.
Period: 1884-1886 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000280
SKN000356
Skandia-annons
Annons från Skandia, rörande lif-brand- och explosionsförsäkringar, med lista på agenter.
Period: 1855-1858 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000356
SKN007018
Logotyp, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Logotyp för Försäkringsaktiebolaget Skandia. På kvitto från Skandia.
Period: 1856 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007018
SKN000572
Skandia Freja 100 år, del 1
Period: 1955 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000572
SKN000573
Skandia Freja 100 år, del 2
Period: 1955 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000573
SKN000574
Skandia Freja 100 år, del 3
Period: 1955 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000574
SKN000575
Skandia Freja 100 år, del 4
Period: 1955 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000575