Skandia löste industrisamhällets behov

SKN007018
Logotyp, Försäkringsaktiebolaget Skandia
Logotyp för Försäkringsaktiebolaget Skandia. På kvitto från Skandia.
Period: 1856 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007018
SKN000288
Teckningslista, Skandia
Första sidan i teckningslista för aktier i Försäkringsaktiebolaget Skandia inför bolagets start. Från den 20:e november 1854.
Period: 1854 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000288
SKN000196
Brandförsäkringsbrev, Skandia
Framsida av brandförsäkringsbrev nr. 128 utskrivet vid Skandias agentur i Göteborg.
Period: 1855 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000196
SKN000283
Livförsäkringstariff, Skandia
Foto av dokument över Liv- och Brandförsäkringsaktiebolaget Skandias livförsäkringstariff för 1855, samt namn på ledamöter i bolagets styrelse. Fotot är taget 1984.
Period: 1855 | Fotograf: Margareta Borgström | Motiv-ID: SKN000283