Dramatiken: Händelser ur historien

För ett försäkringsbolag hör dramatiken till vardagen. Skandia har upplevt och överlevt katastrofer – de stora stadsbränderna på 1800-talet, svåra epidemier och jordbävningar – som allvarligt påverkat bolagets finansiella ställning. Men Skandia har också upplevt sin beskärda del av interna problem, som de uppmärksammade bonusaffärerna i början av 2000-talet.

Värre än jordbävningen 1906

Värre än jordbävningen 1906

1969 drabbades Sverige av inte mindre än tre otroliga höststormar. Ada, Beda och Cilla.

1965

Vid 1960-talets mitt rasade rekordmånga storbränder i Sverige, med miljonskador som följd.

Katastrof för Skandiakassan

Katastrof för Skandiakassan

Skandia har varit i finansiella svårigheter ett flertal gånger.

1888

Under en enda dag i juni 1888 drabbades flera stora svenska städer, däribland Sundsvall, av förödande bränder.

Fredagen den 13:e

Fredagen den 13:e

Skandia drabbades av sin 100 000:e brandskada. På sitt eget huvudkontor.

1963

En felaktig strategi fick ett av Sveriges mest framgångsrika försäkringsbolag, Thule, på fall.

Bonus i miljardklassen

Bonus i miljardklassen

Bonusskandalen fick konsekvenser på lång sikt.

Kapitalförvaltning säljs ut

Kapitalförvaltning säljs ut

Skandia Liv stämde moderbolaget på 2 miljarder kronor.

Fastighetsaffärer och fakturafiffel

Fastighetsaffärer och fakturafiffel

Höga chefer inom Skandia skodde sig på bolagets bekostnad.

Värre än jordbävningen 1906

Värre än jordbävningen 1906

1969 drabbades Sverige av inte mindre än tre otroliga höststormar. Ada, Beda och Cilla.

1965

Vid 1960-talets mitt rasade rekordmånga storbränder i Sverige, med miljonskador som följd.

Katastrof för Skandiakassan

Katastrof för Skandiakassan

Skandia har varit i finansiella svårigheter ett flertal gånger.

1888

Under en enda dag i juni 1888 drabbades flera stora svenska städer, däribland Sundsvall, av förödande bränder.

Fredagen den 13:e

Fredagen den 13:e

Skandia drabbades av sin 100 000:e brandskada. På sitt eget huvudkontor.

1963

En felaktig strategi fick ett av Sveriges mest framgångsrika försäkringsbolag, Thule, på fall.

Bonus i miljardklassen

Bonus i miljardklassen

Bonusskandalen fick konsekvenser på lång sikt.

Kapitalförvaltning säljs ut

Kapitalförvaltning säljs ut

Skandia Liv stämde moderbolaget på 2 miljarder kronor.

Fastighetsaffärer och fakturafiffel

Fastighetsaffärer och fakturafiffel

Höga chefer inom Skandia skodde sig på bolagets bekostnad.