Katastrof för Skandiakassan

SKN001206
Jordbävning, San Francisco
Gata i San Francisco efter jordbävningen.
Period: 1906 | Plats: San Francisco, USA | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001206
SKN004008
Brand, Umeå
Brefkortsfotografi som visar en brand i Umeå. Näslunds möbelfabrik till vänster.
Period: 1895-1910 | Plats: Umeå | Fotograf: Okänd | Motiv-ID: SKN004008