Front mot tjuven

SKN000200
Inbrottsförsäkring, Skandia-Freja
Framsida till tryckt blad rörande inbrottsförsäkring i Skandia-Freja.
Period: 1934 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000200
SKN000201
Inbrottsförsäkring, Skandia-Freja
Insida i tryckt blad rörande inbrottsförsäkring i Skandia-Freja.
Period: 1934 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000201
SKN001147
Inbrottsförsäkring, Freja
Broschyr i kortformat. Inbrottsförsäkring, Försäkringsaktiebolaget Freja.
Period: 1925 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001147
SKN001238
Stockholmsutställningen, Skandia-Freja
Utställningsmonter från Skandia-Freja på Stockholmutställningen rörande inbrottsförsäkring i Freja.
Period: 1930 | Plats: Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001238
SKN008008
Våningsinbrott
Period: 1949 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN008008