Initiativ till brandkårer

SKN000951
Umeå, brand
Branden i Umeå.
Period: 1888 | Plats: Umeå | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000951
SKN001037
Brand, Sundsvall
Efter branden i Sundsvall den 25 juni 1888.
Period: 1888 | Plats: Sundsvall | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001037
TRH000106
Byggnad uppfördes för Städernas Allmänna Brandstodsbolag
Fastigheten efter ombyggnationen 1899-1901. Även exteriör av Aug. Lindholm Wexelkontor samt Ångfartygsbolaget Bores kontor.
Period: 1902-1910 | Plats: Skeppsbron 20, Stockholm | Fotograf: Okänd | Motiv-ID: TRH000106