Från rationellt till grönt kontor

SKN000002
Mynttorget
Till vänster Skandias huvudkontor, i bildens mitt Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.
Period: 1889 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000002
SKN000045
Arbetet slut för dagen
Vid Skandias huvudkontor.
Period: 1956 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000045
SKN001681
Postexpeditionen, S44, Skandia
Erik Berglöv på postexpeditionen på S44, Skandia.
Period: 1985 | Plats: Sveavägen 44, Stockholm | Fotograf: Jan Malmqvist | Motiv-ID: SKN001681
SKN001693
Stockholm, Skandia S44, entrén
Entrén till S44, Skandia.
Period: 1979 | Plats: Sveavägen 44, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001693
SKN002270
Thulehuset byggs
Thulehuset under byggnad i Stockholm.
Period: 1938 | Plats: Sveavägen 44, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002270
SKN002313
Räkneavdelning, Thule
Kontorsinteriör från Thulehusets räkneavdelning.
Period: 1945-1949 | Plats: Sveavägen 44, Stockholm | Fotograf: Okänd | Motiv-ID: SKN002313
SKN008072
Skandias huvudkontor
Beläget på Sveavägen 44.
Period: 1970-2010 | Plats: Sveavägen 44, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN008072
SKN000590
Thulehuset bygges
Period: 1938 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000590
SKN000568
Skandia Freja - Huvudkontoret på Mynttorget
Period: 1922 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000568
SKN000411
Entrén till Skandias nya kontor
I mars 2010 flyttade Skandia till Lindhagensgatan 86.
Period: 2010-2013 | Plats: Lindhagensgatan 86, Stockholm, Sverige | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000411