Beräknande aktuarier

SKN001062
Aktuarie J Hultman
Verksam inom Skandia
Period: 1915 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001062
SKN002286
Aktuariekongress, internationell
Den 4:e internationella aktuariekongressen.
Period: 1903 | Plats: USA | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002286
SKN003032
Aktuarie, Svea- Nornan
Aktuarie C.O. Zackrisson, Svea- Nornan.
Period: 1950-1956 | Plats: Fredrikshamn | Fotograf: Eric Månsson | Motiv-ID: SKN003032