Från penna till PC

SKN000978
Sprättning, Skandia
Skandias postavdelning.
Period: 1956-1962 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000978
SKN001176
Bokföringsavdelningen, Skandia
Skandias bokföringsavdelning. Fru Asta Johansson vid bokföringsmaskinen.
Period: 1953 | Plats: Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001176
SKN001177
Hektografering
I rum 201 på Skandia.
Period: 1953 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001177
SKN001296
Diktering, Skandia
Skandiaanställd dikterar. Dikteringsmaskin Aga-Vox.
Period: 1958-1963 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001296
SKN002054
Datahallen, Thule
Från Thules datahall.
Period: 1961 | Plats: Sveavägen 44, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002054
SKN002227
Maskinskriverskor, Thule
Maskinskriverskor, försedda med sekreterarapparater, nedskrivande diktamen från Ediphone-rulle.
Period: 1936-1937 | Plats: Kungsgatan 36, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002227