Kvinnorna på Skandia

SKN000063
Matematiska avdelningen, Skandia
Från vänster: E Phil, E Söderström, R Andersson.
Period: 1922 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000063
SKN000065
Livavdelningen, Skandia
Livavdelningen på Skandias huvudkontor, rum 104 och 105.
Period: 1923 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000065
SKN000074
Civilavdelningen efter omflyttningen hösten 1938
Rum 105 och, B. Stående: herr Holmberg.
Period: 1938 | Plats: Mynttorget 1, Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000074
SKN001492
Skandia, kontorsinteriör
Kontorsinteriör från Skandia.
Period: 1968-1972 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001492
SKN001799
Kvinnan som chef
Uppslag i Skandias tidskrift Oss Emellan 1974 rörande artikel om kvinnan som chef.
Period: 1974 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001799