Om webbplatsen

Centrum för Näringslivshistoria, CfN, har på uppdrag av Skandia producerat denna webbsida. Syftet är att tillgängliggöra Skandias unika och spännande historia och visa Skandias del i det svenska försäkringsväsendets utveckling.

UPPHOVSRÄTT/COPYRIGHT

Texter - Centrum för Näringslivshistoria
Bilder - Skandia
Design - SomeGuys Digital
Teknisk plattform - Sublime Consulting AB
Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta oss. Vissa artiklar på webbplatsen baseras på texter från cd-skivan Skandias kulturarv, som Centrum för Näringslivshistoria producerade åt Skandia 2003.

ANVÄNDNING

Verksamma inom Skandia får i arbetet använda material från skandiahistoria.se. Undantaget är material, t.ex. bilder, som inte tillhör Skandia eller Centrum för Näringslivshistoria. För ytterligare information och högupplösta bilder, kontakta Centrum för Näringslivshistoria.
Den som inte arbetar inom Skandia och vill använda något av materialet i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

FRÅGOR OCH BESTÄLLNINGAR

Centrum för Näringslivshistoria svarar gärna på frågor om produkten (uppdateringar, etc.) samt hjälper dem som önskar forska om Skandias historia eller som önskar beställa kopior av bilder, film eller ljud i högre upplösning än de ligger på hemsidan.

KONTAKTUPPGIFTER 

Skandia
106 55 Stockholm
Tel vx: 08-788 10 00
E-post: info@skandia.se
Hemsida: www.skandia.se

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
eller forskarservice@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se