Produkterna: Trygghet i tiden

De första produkterna som Skandia erbjöd var brandförsäkring och livförsäkring – något som Skandia var först med i Sverige. Båda dessa produkter fyllde ett stort behov i det begynnande industrisamhället. När välståndet i landet ökade, anpassades Skandias produktutbud efter de nya behoven – i form av hem-, bil- och pensionsförsäkring och andra försäkringsformer som gav försäkringstagarna ekonomisk trygghet. Inom bank och fondsparande har Skandia också brutit ny mark, bland annat genom Sveriges första renodlade telefonbank.

"Min arbetskraft är mitt kapital"

"Min arbetskraft är mitt kapital"

Livförsäkringen tryggade kapitalet för nästa generation.

Försäkrad Nyckel-Pippi

Försäkrad Nyckel-Pippi

Skandia lanserade 1968 den så kallade key man-försäkringen.

Försäkring för livet

Försäkring för livet

Skandia var det första försäkringsbolaget i Sverige som erbjöd livförsäkring.

En god START i livet

En god START i livet

I början på åttiotalet ville Skandia bryta bilden som ordet "försäkring" kunde ge.

1855

Skandia var vid bildandet det enda försäkringsbolaget som kunde brandförsäkra större objekt, för det nya industrisamhället.

Fokus på bibranscher

Fokus på bibranscher

I takt med ökat välstånd utvecklades nya försäkringar.

1860

Revolutionen inom sjöfarten, med båtar av stål drivna av ånga, ställde nya krav på försäkringsväsendet.

1930

På 1930-talet började försäkringsbranschen att kombinera flera försäkringar till en enda – hemförsäkringen.

Skydd för den nya yrkeskvinnan

Skydd för den nya yrkeskvinnan

Eva-kampanjen – för större ekonomisk trygghet.

1994

När Skandia öppnade Skandiabanken 1994 var det Sveriges första renodlade telefonbank.

Fonder förnyar

Fonder förnyar

Fondsparandet exploderade under 1990-talet. Det var dags för Skandia att bli ett sparbolag.

1920

Pensionsförsäkringen blev snart populär. Så populär att den kritiserades i riksdagen.

Revolutionerande reklam

Revolutionerande reklam

Skandia bröt ny mark inom reklam för försäkringar.

Läckra logotyper

Läckra logotyper

Skandia-paraplyet lanserades 1965, när den stora fusionen var klar.

"Min arbetskraft är mitt kapital"

"Min arbetskraft är mitt kapital"

Livförsäkringen tryggade kapitalet för nästa generation.

Försäkrad Nyckel-Pippi

Försäkrad Nyckel-Pippi

Skandia lanserade 1968 den så kallade key man-försäkringen.

Försäkring för livet

Försäkring för livet

Skandia var det första försäkringsbolaget i Sverige som erbjöd livförsäkring.

En god START i livet

En god START i livet

I början på åttiotalet ville Skandia bryta bilden som ordet "försäkring" kunde ge.

1855

Skandia var vid bildandet det enda försäkringsbolaget som kunde brandförsäkra större objekt, för det nya industrisamhället.

Fokus på bibranscher

Fokus på bibranscher

I takt med ökat välstånd utvecklades nya försäkringar.

1860

Revolutionen inom sjöfarten, med båtar av stål drivna av ånga, ställde nya krav på försäkringsväsendet.

1930

På 1930-talet började försäkringsbranschen att kombinera flera försäkringar till en enda – hemförsäkringen.

Skydd för den nya yrkeskvinnan

Skydd för den nya yrkeskvinnan

Eva-kampanjen – för större ekonomisk trygghet.

1994

När Skandia öppnade Skandiabanken 1994 var det Sveriges första renodlade telefonbank.

Fonder förnyar

Fonder förnyar

Fondsparandet exploderade under 1990-talet. Det var dags för Skandia att bli ett sparbolag.

1920

Pensionsförsäkringen blev snart populär. Så populär att den kritiserades i riksdagen.

Revolutionerande reklam

Revolutionerande reklam

Skandia bröt ny mark inom reklam för försäkringar.

Läckra logotyper

Läckra logotyper

Skandia-paraplyet lanserades 1965, när den stora fusionen var klar.