Brandbolaget Skandia

SKN000137
Skogsbrandförsäkring, Skandia
Litet tryckt häfte från Skandia rörande Skogsbrandförsäkring.
Period: 1927 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000137
SKN001037
Brand, Sundsvall
Efter branden i Sundsvall den 25 juni 1888.
Period: 1888 | Plats: Sundsvall | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001037
SKN004046
Brand, Elinelund
Kor utanför den brinnande ladugårdsbyggnaden.
Period: 1928 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN004046