Försäkring för livet

SKN000113
Livförsäkring, Skandia
Trycksak rörande Skandias livförsäkring gällande familjefäder.
Period: 1930-1935 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000113
SKN000283
Livförsäkringstariff, Skandia
Foto av dokument över Liv- och Brandförsäkringsaktiebolaget Skandias livförsäkringstariff för 1855, samt namn på ledamöter i bolagets styrelse. Fotot är taget 1984.
Period: 1855 | Fotograf: Margareta Borgström | Motiv-ID: SKN000283
SKN002347
Livförsäkring, Thule, annons
Annons för Lifförsäkringsaktiebolaget Thule rörande livförsäkringar.
Period: 1927 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002347
SKN008103
Säljprogram Thulebolagen
Period: 1958 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN008103
SKN000579
Fotbollspappan - reklamfilm för Skandia Liv
Period: 1990-2005 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000579