Läckra logotyper

SKN001217
Logotyp, Skandia
Logotyp för Skandia. Från Brand Försäkringsbref N:o 219. Upprättadt i Götheborg 6 November 1855.
Period: 1855 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001217
SKN007013
Logotyp, Skandia Försäkringar
Logotyp för Skandia Försäkringar. Användes från början av 1950-talet.
Period: 1950-1970 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007013
SKN001218
Logotyp, S-bolagen
Logotyp för S-bolagen (Skandia, Svea och Skåne).
Period: 1961-1965 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001218
SKN007016
Logotyp, Skandia
Logotyp för Försäkringsaktiebolaget Skandia. Framsidan av Allmänna Brandförsäkringsvillkor af 1905.
Period: 1914 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007016
SKN007027
Logotyp, Skandia-Freja
Logotyp för Försäkringsaktiebolaget Skandia-Freja. Från broschyr om ansvarighetsförsäkring.
Period: 1934 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007027
SKN007067
Logotyp, Skandia-koncernen
Logotyp för Skandia-koncernen. Började användas 1965.
Period: 1965 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007067