Skydd för den nya yrkeskvinnan

SKN000203
Eva-försäkring, Skandia
Tryckt blad om Skandias Eva-försäkring. En försäkring speciellt riktad till kvinnor som ger både livsskydd och sparkapital.
Period: 1959 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000203
SKN000204
Eva-försäkring, Skandia
Insida av tryckt blad om Skandias Eva-försäkring. En försäkring speciellt riktad till kvinnor som ger både livsskydd och sparkapital.
Period: 1959 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000204
SKN001123
Eva-kampanjen, Skandia
Eva-kampanjen. Skandia introducerar sin nya så kallade Eva-försäkring, utformad med tanke på den moderna kvinnans behov och ansvar. Presentation för kvinnoorganisationerna.
Period: 1959 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001123
SKN001124
Eva-kampanjen, Skandia
Eva-kampanjen. Skandia introducerar sin nya så kallade Eva-försäkring, utformad med tanke på den moderna kvinnans behov och ansvar. Här en intresserad kvinna i Norrköping.
Period: 1959 | Plats: Norrköping | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001124
SKN000153
Skandias kvinnolinje
Framsida till tryckt informationsblad för kvinnor om att ta ansvar för sin egen och familjens trygghet.
Period: 1959 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000153