Redaktörens val

Skandias historia är lång och händelserik. Bolaget har överlevt såväl stadsbränder som jordbävningar och interna skandaler. Samtidigt har Skandia lyckats anpassa sig efter omvärldens förändringar. Nedan presenteras några särskilt utvalda filmer, bilder och artiklar ur Skandias, och det svenska försäkringsväsendets, spännande historia.

"Min arbetskraft är mitt kapital"

"Min arbetskraft är mitt kapital"

Livförsäkringen tryggade kapitalet för nästa generation.

Första försäkringsbolaget på internet

Första försäkringsbolaget på internet

Skandia öppnade webbplats 1995.

Skandia Future Center

Skandia Future Center

I Vaxholm skulle skarpa hjärnor kika runt hörnet in i framtiden.

Mångsidiga medarbetare

Mångsidiga medarbetare

Hos Skandia finns många personer som lämnat avtryck utanför yrket.

"Min arbetskraft är mitt kapital"

"Min arbetskraft är mitt kapital"

Livförsäkringen tryggade kapitalet för nästa generation.

Första försäkringsbolaget på internet

Första försäkringsbolaget på internet

Skandia öppnade webbplats 1995.

Skandia Future Center

Skandia Future Center

I Vaxholm skulle skarpa hjärnor kika runt hörnet in i framtiden.

Mångsidiga medarbetare

Mångsidiga medarbetare

Hos Skandia finns många personer som lämnat avtryck utanför yrket.