2010-2014
 • Bolaget

  Skandia blir ömsesidigt

  Den 1 januari blir Skandia ett äkta ömsesidigt bolag, som bygger på kundinflytande och transparens, och där vinsten delas mellan kunderna – det vill säga ägarna.

 • Bolaget

  Skandia åter självständigt

  2012 Skandia Liv köper tillbaka sitt moderbolag Skandia från sydafrikanska Old Mutual. Skandia blir återigen ett svenskt, oberoende och kundägt bolag.

 • Människorna

  Huvudkontoret flyttar

  2010 Skandia flyttar sitt huvudkontor från Sveavägen 44 till Lindhagensgatan 86, vilket innebär att en nästan 70-årig epok i svensk försäkringshistoria avslutas.

2000-2009
 • Engagemanget

  Beräkningsmodell för utanförskap

  2008 Inom ramen för Idéer för livet lanseras Skandiamodellen. Den består av verktyg och metoder som gör det möjligt för till exempel kommuner att beräkna kostnader för ett utanförskap.

 • Produkterna

  Ny logotyp och grafisk profil

  2007 Skandiakoncernen byter logotyp och grafisk profil. Paraplyet skrotas. Färgbytet – från blått till grönt – ska visa på samhörigheten med den nya ägaren Old Mutual.

   

   

 • Bolaget

  Old Mutual köper Skandia

  2006 Den sydafrikanska försäkringskoncernen Old Mutual köper Skandia efter att ha lagt ett fientligt bud på bolaget året innan.

 • Produkterna

  Kapitalpension lanseras

  2005 Efter att Skandia drivit ett mål i EG-domstolen lanseras Kapitalpension, eller den så kallade Ekman-försäkringen. Pensionen är en hybrid mellan pensions- och kapitalförsäkring med väsentliga skattefördelar.

 • Dramatiken

  Skadeståndsanspråk från Skandia Liv

  2004 Skandia Liv riktar ett skadeståndsanspråk mot Skandia med anledning av försäljningen av kapitalförvaltningen. Tvisten avgörs genom skiljedom och slutar med att Skandia måste betala 580 miljoner kronor jämte ränta till Skandia Liv.

 • Dramatiken

  År av skandaler

  2003 Ett annus horribilis för Skandia. Efter att bolagsstämman riktat skarp kritik mot skyhöga bonusar får Skandias vd lämna företaget. Senare under året avslöjas det att flera personer i Skandias ledning varit inblandade i lägenhets- och fakturafiffel och att styrelsen förts bakom ljuset när det gäller bonusarna. 

 • Bolaget

  American Skandia säljs

  2002 American Skandia, som då har stora lönsamhetsproblem, säljs till den amerikanska finanskoncernen Prudential Financial. Försäljningen medför en förlust efter skatt på 4,4 miljarder kronor för Skandia.

 • Dramatiken

  Kapitalförvaltningen avyttras

  2002 Skandia säljer kapitalförvaltningsverksamheten, Skandia Asset Management (SAM), för 3,2 miljarder kronor till Den norske bank. 

 • Bolaget

  Skandia Liv förvärvar Diligentia

  2001 Skandia Liv köper fastighetsbolaget Diligentia för 5 miljarder kronor. 

 • Bolaget

  Stärker positionen i England

  2000 Skandia lägger ett bud på motsvarande 3,2 miljarder kronor på det brittiska företaget Lynx Group och dess dotterbolag Bankhall. Genom förvärvet stärker Skandia Life sin position som ledande producent till distributionskanalen oberoende finansiella rådgivare.

1990-1999
 • Bolaget

  Skandia blir sparbolag

  1996 I en ny strategi koncentrerar sig Skandia på att bli ett renodlat sparbolag.

 • Produkterna

  Skandiabanken startar

  1994 Skandiabanken öppnar och blir då Sveriges första renodlade telefonbank. Två år senare kompletteras den med en internetbank.

 • Produkterna

  Premiär för unit link

  1990 Skandia Link får koncession av regeringen att bedriva verksamhet med så kallade unit link-produkter, det vill säga försäkringssparande i aktie- och räntefonder. För första gången blev denna typ av sparande tillåten i Sverige.

 • Bolaget

  SE-Banken uppvaktar Skandia

  1990 SE-Banken skaffar sig rätt att köpa 28 procent av aktierna i Skandia, men något samarbete dem emellan blir det dock aldrig.

1980-1989
 • Bolaget

  American Skandia bildas

  1987 Dotterbolaget American Skandia grundas, som bygger på AFS-konceptet: att vara grossist och förpackare av långsiktiga sparprodukter utan egen fondförvaltning.

 • Engagemanget

  Start för Idéer för livet

  1987 Initiativet Idéer för livet föds, till en början som en kampanj för ett tryggare och vänligare samhälle som ska pågå i tre år. En stiftelse bildas också för att främja åtgärder inom området.

 • Engagemanget

  Initiativ till privat sjukvård

  1985 En sjukvårdsförsäkring för nyckelpersoner inom företag lanseras, i samarbete med Sophiahemmet i Stockholm. Ett år senare öppnar också Skandiamottagningen för öppenvård på Sophiahemmet. Detta banar väg för privata alternativ till den offentliga sjukvården.

 • Bolaget

  Skandia International

  1983 Den internationella verksamheten överförs till dotterbolaget Skandia International, som börsnoteras 1985. Den internationella verksamheten återköps 1988.

1970-1979
 • Bolaget

  Skandikon bildas

  1978 Skandikon, Skandias första konsultföretag, startar sin verksamhet ­– att ge företagen råd och service inom tjänstepensionsområdet.

 • Bolaget

  Skandia Life startar

  1978 Skandia startar ett livförsäkringsbolag i England, under namnet Skandia Life. Verksamheten bygger på så kallad unit link-försäkring.

 • Människorna

  Första kvinnan i styrelsen

  1978 Den första kvinnan väljs in i Skandias styrelse. Det är Marianne Sjönell, överdirektör för Riksförsäkringsverket. Även Astrid Kristensson, landshövding i Växjö, tar då plats i styrelsen på regeringens mandat.

1960-1969
 • Bolaget

  Strategi för utlandet

  1967 Den nya, stora Skandiakoncernen inleder en systematisk satsning på utlandsverksamheten. Mellan 1967 och 1983 femfaldigas premieinkomsten från de internationella rörelserna.

 • Produkterna

  Paraplyet lanseras

  1965 Logotypen med ett paraply lanseras, tillsammans med begreppet Skandiakoncernen.

 • Bolaget

  Fusion med Thule

  1963 Skandia kan efter långa förhandlingar förvärva Thule som fogas till den nya Skandiakoncernen. 

 • Bolaget

  Hypermodern datahall hos Thule

  1961 Thule inviger sin nya datahall. Anläggningen är en av Europas största.

 • Bolaget

  Öresund till S-bolagen

  1961 Öresundsgruppen fusioneras med S-bolagen.

 • Bolaget

  Eget i Australien

  1961 Skandia öppnar eget kontor i Australien för sakförsäkring. Verksamheten vidgas 1965 även till livförsäkring då Skandia förvärvar bolaget Customlife.

 • Bolaget

  S-bolagen bildas

  1960 Skandia-, Svea- och Skånegruppen fusioneras till S-bolagen.

1900-1959
 • Produkterna

  Kampanj för kvinnor

  1959 Eva-kampanjen inleds, en kampanj för att få yrkeskvinnor att skaffa sig själva och sin familj en större ekonomisk trygghet.

 • Produkterna

  ATP införs

  1958 Riksdagen antar ATP-reformen med en rösts övervikt, och allmän tilläggspension införs 1960. Försäkringsbolagen har varit emot reformen, men tack vare diskussionerna kring den tar intresset för det privata sparandet fart.

 • Bolaget

  Kontor i Colombia

  1953 Skandia etablerar kontor i Colombia för brand-, sjö- och inbrottsförsäkring i samarbete med försäkringsbolagen Svea och Öresund.

 • Produkterna

  Liv och sak separeras

  1948 Riksdagen antar den så kallade separationsprincipen. Den innebär att försäkringsbolag som bedriver både liv- och sakförsäkring måste skilja på verksamheterna och bedriva dem i separata bolag.

 • Människorna

  Konstklubben startar

  1944 Koncernens konstklubb startar och blir snabbt populär. Klubben anordnar bland annat utlottning av modern konst flera gånger per år.

 • Produkterna

  Skandias hemförsäkring

  1943 Skandia börjar erbjuda hemförsäkring, det vill säga de försäkringar som privatpersoner i allmänhet har behov av. Försäkringstagarna får därmed ett gemensamt försäkringsbrev och en enda förfallodag.

 • Engagemanget

  Kampanj mot inbrott

  1942 Skandia-Freja tar initiativ till kampanjen ”Front mot tjuven” för att få medborgarna att skydda sig bättre mot inbrott.

 • Bolaget

  Thule-huset invigs

  1941 Thule-huset på Sveavägen 44 i Stockolm invigs. Det är då Sveriges största och modernaste kontorshus.

 • Människorna

  Premiär för kontorselevskolan

  1940 Kontorselevskolan startar. Tanken är att eleverna, som enbart är flickor, ska varva elementära arbetsuppgifter med utbildning under sitt första anställningsår.

 • Produkterna

  Avdragsgill pensionsförsäkring

  1932 Genom en ny lag får hela premien för en pensionsförsäkring dras av i inkomstdeklarationen, vilket gör den mycket attraktiv.

 • Människorna

  Idrottsföreningen startar

  1930 Idrotts- och skytteföreningen startar och blir mycket uppskattad. Inte minst tack vare den årliga tävlingen Mångkampen där stora delar av personalen tävlar i både idrottsliga och kontorstekniska moment.

 • Produkterna

  Första reklamfilmen

  1923 Premiär för Skandias reklamfilm ”Har Ni något att försäkra?” på biografen Imperial i Stockholm. Skandia är det första försäkringsbolaget i Europa som använder sig av film i reklamsyfte.

   

 • Produkterna

  Pensionsförsäkring introduceras

  1920 Pensionsförsäkringen introduceras i en ofullständig form i början av 1920-talet under beteckningen månadsinbetalning eller månadsinkomstförsäkring.

 • Bolaget

  Jordbävningen i San Francisco

  1906 San Francisco drabbas av en svår jordbävning, och Skandia är ett av försäkringsbolagen som klarar av sitt försäkringsåtagande. Detta medför att Skandia får ett mycket gott rykte i USA.

 • Människorna

  Första personaltidningen

  1906 Skandia startar sin första personaltidning, Meddelanden.

 • Bolaget

  Öppnar i USA

  1900 Skandia etablerar sig på den amerikanska marknaden.

1855-1899
 • Dramatiken

  Förödande bränder

  1888 På midsommardagen detta år inträffar flera svåra stadsbränder, som får till följd att stora delar av Umeå, Sundsvall och Lilla Edet brinner ned.

 • Ursprunget

  Thule bildas

  1872 Försäkringsbolaget Lif-Thule grundas. Thule fusioneras 1963 med S-bolagen och Skandiakoncernen bildas.

 • Bolaget

  Börsen öppnar

  1863 Stockholms fondbörs öppnar och Skandia är en av de första aktierna man handlar med. Skandiaaktien avnoteras 2006, efter att sydafrikanska Old Mutual förvärvat bolaget.

 • Människorna

  Första kvinnan

  1857 Den första kvinnan anställs på Skandia. Det är C F Kjelland som ska granska återförsäkringar.

 • Bolaget

  Första utlandskontoret

  1855 Skandia etablerar sitt första utlandskontor utanför Skandinavien, ett kontor för brandförsäkring i Hamburg.

 • Bolaget

  Skandia bildas

  1855 Skandia bildas och blir då ett av Sveriges första försäkringsbolag, och Sveriges första försäkringsaktiebolag. Det var även det första försäkringsbolaget som erbjöd livförsäkring.

Dela sidan: