Ursprunget: Bolagen som bildade Skandia

Skandias rötter är vitt förgrenade – koncernen bildades under 1960-talet då fem försäkringsgrupper gick samman. Inte utan viss dramatik. Den stora Thulegruppen trodde sig vara tillräckligt stark för att stå på egna ben, men en famös felsatsning tvingade in bolaget under Skandia-paraplyet. När fusionen väl genomförts, var Skandia Nordens största försäkringskoncern.

Sveagruppen

Sveagruppen

Det var Sveagruppens vd, Pehr Gyllenhammar, som var drivande i den stora försäkringsfusionen.

Skånegruppen

Skånegruppen

Skånegruppen gick samman med Skandia och Svea i den stora koncernfusionens andra etapp.

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen slogs samman med S-bolagen i fusionens tredje steg.

Thulegruppen

Thulegruppen

Den sista pusselbiten i Skandiafusionen var Sveriges största försäkringskoncern.

Skandiagruppen

Skandiagruppen

Skandia gav namn åt den koncern som kom att bli Nordens största.

Sveagruppen

Sveagruppen

Det var Sveagruppens vd, Pehr Gyllenhammar, som var drivande i den stora försäkringsfusionen.

Skånegruppen

Skånegruppen

Skånegruppen gick samman med Skandia och Svea i den stora koncernfusionens andra etapp.

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen slogs samman med S-bolagen i fusionens tredje steg.

Thulegruppen

Thulegruppen

Den sista pusselbiten i Skandiafusionen var Sveriges största försäkringskoncern.

Skandiagruppen

Skandiagruppen

Skandia gav namn åt den koncern som kom att bli Nordens största.