Skandiagruppen

SKN007000
Papperssigill, Skandia-Freja
Papperssigill för Försäkringsaktiebolagen Skandia-Freja.
Period: 1890-1930 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007000
SKN007016
Logotyp, Skandia
Logotyp för Försäkringsaktiebolaget Skandia. Framsidan av Allmänna Brandförsäkringsvillkor af 1905.
Period: 1914 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007016
SKN007032
Logotyp, Nordstjernan
Logotyp för Lifförsäkrings-Aktiebolaget Nordstjernan.
Period: 1872 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007032
SKN007047
Logotyp, Norrland
Logotyp för Lifförsäkrings-Aktiebolaget Norrland.
Period: 1890-1899 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007047
SKN007052
Logotyp, Svecia
Logotyp för Lifförsäkringsbolaget Svecia. Från baksidan av populära ströskriften Landtbrukaren och Lifförsäkringen.
Period: 1899 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007052
SKN007067
Logotyp, Skandia-koncernen
Logotyp för Skandia-koncernen. Började användas 1965.
Period: 1965 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007067