Sveagruppen

SKN007130
Logotyp, Svea
Del av aktiebrev för Brand- och Lif-försäkrings-Aktiebolaget Svea.
Period: 1928 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007130
SKN007146
Logotyp, Svea-Nornan
Del av aktiebrev för Försäkringsaktiebolaget Svea-Nornan.
Period: 1956 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007146
SKN007148
Logotyp, Astrea
Logotyp för Återförsäkringsaktiebolaget Astrea.
Period: 1917 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007148
SKN007165
Logotyp, Ocean
Logotyp för försäkringsaktiebolaget Ocean.
Period: 1920 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007165
SKN007172
Aktiebrev, Gauthiod
Del av aktiebrev för Sjörförsäkrings Aktiebolaget Gauthiod.
Period: 1916 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007172
SKN007173
Logotyp, Sveriges Allmänna Sjö
Logotyp för Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings-Aktiebolag.
Period: 1922 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007173
SKN007176
Logotyp, Sjöassurans-Kompaniet
Logotyp för Aktiebolaget Sjöassurans-Kompaniet.
Period: 1912 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007176
SKN007182
Logotyp, Argo
Logotyp för Aktiebolaget Argo.
Period: 1945 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN007182