Engagemanget: Bidrag till samhället

Skandia har allt sedan grundandet haft ett starkt engagemang i samhällsutvecklingen. Det ligger i ett försäkringsbolags intresse att skapa en så trygg tillvaro som möjligt för både enskilda individer och näringsidkare. Under 1800-talet handlade det om att förebygga bränder. Idag om att skapa förutsättningar för ett samhälle där framför allt barn och ungdomar inte hamnar i utanförskap.

Engagemanget

Se filmen om Skandias engagemang för ett tryggare samhälle.

Femtiotalets jäktsjuka

Redan på 1950-talet bedrevs en kampanj mot jäktet och hetsen i vardagstillvaron

Försäkrad tomtebolycka

Försäkrad tomtebolycka

Alla behöver försäkringar. Så även tomten.

1963

Efter andra världskrigets knappa år ökade biltrafiken och därmed också trafikolyckorna.

Idéer för livet

Idéer för livet

Efter ungdomskravallerna 1987 efterlyste Skandia förslag på förebyggande åtgärder.

1888

En mängd svåra stadsbränder drabbade Sverige. Det fick en epokgörande betydelse för brandväsendet.

Försäkrad tomtebolycka

Försäkrad tomtebolycka

Alla behöver försäkringar. Så även tomten.

1963

Efter andra världskrigets knappa år ökade biltrafiken och därmed också trafikolyckorna.

Idéer för livet

Idéer för livet

Efter ungdomskravallerna 1987 efterlyste Skandia förslag på förebyggande åtgärder.

1888

En mängd svåra stadsbränder drabbade Sverige. Det fick en epokgörande betydelse för brandväsendet.

1950

Redan på 1950-talet bedrevs en kampanj mot jäktet och hetsen i vardagstillvaron.

Front mot tjuven

Front mot tjuven

Varubristen under andra världskriget medförde att brottsligheten ökade i Sverige.

Utanförskapets pris

Utanförskapets pris

Med Skandiamodellen går det att räkna ut hur mycket ett utanförskap kostar.

Hälsofrämjande åtgärder

Hälsofrämjande åtgärder

Tidskriften Vår hälsa var under 40 års tid ett sätt att förebygga ohälsa.

Försäkrad tomtebolycka

Försäkrad tomtebolycka

Alla behöver försäkringar. Så även tomten.

1963

Efter andra världskrigets knappa år ökade biltrafiken och därmed också trafikolyckorna.

Idéer för livet

Idéer för livet

Efter ungdomskravallerna 1987 efterlyste Skandia förslag på förebyggande åtgärder.

1888

En mängd svåra stadsbränder drabbade Sverige. Det fick en epokgörande betydelse för brandväsendet.

1950

Redan på 1950-talet bedrevs en kampanj mot jäktet och hetsen i vardagstillvaron.

Front mot tjuven

Front mot tjuven

Varubristen under andra världskriget medförde att brottsligheten ökade i Sverige.

Utanförskapets pris

Utanförskapets pris

Med Skandiamodellen går det att räkna ut hur mycket ett utanförskap kostar.

Hälsofrämjande åtgärder

Hälsofrämjande åtgärder

Tidskriften Vår hälsa var under 40 års tid ett sätt att förebygga ohälsa.

Produkterna: Trygghet i tiden

De första produkterna som Skandia erbjöd var brandförsäkring och livförsäkring – något som Skandia var först med i Sverige. Båda dessa produkter fyllde ett stort behov i det begynnande industrisamhället. När välståndet i landet ökade, anpassades Skandias produktutbud efter de nya behoven – i form av hem-, bil- och pensionsförsäkring och andra försäkringsformer som gav försäkringstagarna ekonomisk trygghet. Inom bank och fondsparande har Skandia också brutit ny mark, bland annat genom Sveriges första renodlade telefonbank.

Försäkring för livet

Skandia var det första försäkringsbolaget i Sverige som erbjöd livförsäkring. En ny form av trygghet i det framväxande industrisamhället.

Brandbolaget Skandia

Brandbolaget Skandia

Tack vare sin bolagsform, aktiebolaget, kunde Skandia brandförsäkra större och dyrare objekt än som tidigare varit möjligt hos svenska försäkringsbolag.

Skandias bank

Skandias bank

När Skandia öppnade Skandiabanken 1994 var det Sveriges första renodlade telefonbank. Två år senare tog Skandia steget in i den digitala världen och kompletterade med en internetbank.

"Min arbetskraft är mitt kapital"

"Min arbetskraft är mitt kapital"

Livförsäkringen tryggade kapitalet för nästa generation.

Försäkrad Nyckel-Pippi

Försäkrad Nyckel-Pippi

Skandia lanserade 1968 den så kallade key man-försäkringen.

Försäkring för livet

Försäkring för livet

Skandia var det första försäkringsbolaget i Sverige som erbjöd livförsäkring.

En god START i livet

En god START i livet

I början på åttiotalet ville Skandia bryta bilden som ordet "försäkring" kunde ge.

1855

Skandia var vid bildandet det enda försäkringsbolaget som kunde brandförsäkra större objekt, för det nya industrisamhället.

Fokus på bibranscher

Fokus på bibranscher

I takt med ökat välstånd utvecklades nya försäkringar.

1860

Revolutionen inom sjöfarten, med båtar av stål drivna av ånga, ställde nya krav på försäkringsväsendet.

1930

På 1930-talet började försäkringsbranschen att kombinera flera försäkringar till en enda – hemförsäkringen.

Skydd för den nya yrkeskvinnan

Skydd för den nya yrkeskvinnan

Eva-kampanjen – för större ekonomisk trygghet.

1994

När Skandia öppnade Skandiabanken 1994 var det Sveriges första renodlade telefonbank.

Fonder förnyar

Fonder förnyar

Fondsparandet exploderade under 1990-talet. Det var dags för Skandia att bli ett sparbolag.

1920

Pensionsförsäkringen blev snart populär. Så populär att den kritiserades i riksdagen.

Revolutionerande reklam

Revolutionerande reklam

Skandia bröt ny mark inom reklam för försäkringar.

Läckra logotyper

Läckra logotyper

Skandia-paraplyet lanserades 1965, när den stora fusionen var klar.

Människorna: Personal och profiler

Personalen har alltid varit Skandias viktigaste tillgång. Därför har bolaget genom åren uppmuntrat och stött en mängd olika aktiviteter. Idrottsföreningen har sina rötter i 1930-talet och konstklubben bildades under det kommande årtiondet. Mångkampen, där alla anställda i demokratisk ordning tävlade sida vid sida i vitt skilda grenar, var ett mycket populärt inslag. Men arbetet var inte enbart ett nöje. Det skulle bedrivas rationellt och effektivt också. Detta var kontorshuset på Sveavägen 44 tidens mest talande exempel på.

Människorna

Se filmen om hur Skandia genom alla tider vårdat sin personal och uppmuntrat ett kreativt och nyttigt leverne.

Agenter för försäkring

Agenterna var länge den viktigaste försäljningskanalen för försäkringsbolagen.

Mångsidiga medarbetare

Mångsidiga medarbetare

Hos Skandia finns många personer som lämnat avtryck utanför yrket.

1911

Under 25 år, hade Skandia en och samma styrelseordförande, en man aktiv på en mängd samhällsområden.

Ni där! - eller Hej Du?

Ni där! - eller Hej Du?

Osäkerheten om hur man ska tilltala en person kan leda till de mest slingrande ordföljder och böjningar.

1984

Lördagen den 3 mars 1984 sände SVT:s Rapport ett helt unikt inslag – med Skandiaanknytning.

Mångsidiga medarbetare

Mångsidiga medarbetare

Hos Skandia finns många personer som lämnat avtryck utanför yrket.

1911

Under 25 år, hade Skandia en och samma styrelseordförande, en man aktiv på en mängd samhällsområden.

Ni där! - eller Hej Du?

Ni där! - eller Hej Du?

Osäkerheten om hur man ska tilltala en person kan leda till de mest slingrande ordföljder och böjningar.

1984

Lördagen den 3 mars 1984 sände SVT:s Rapport ett helt unikt inslag – med Skandiaanknytning.

Kvinnorna på Skandia

Kvinnorna på Skandia

Den första kvinnan anställdes på Skandia redan 1857.

Beräknande aktuarier

Beräknande aktuarier

Skandias första aktuarie var matematikprofessor från Uppsala.

1921

Det första organiserade ombudsmötet arrangeras - agenterna var tidigt Skandias främsta kundkontakt.

Kontorselevskolan

Kontorselevskolan

Skandias kontorselevskola för unga kvinnor startade 1939.

1961

När Thule invigde sin nya hypermoderna datorhall var det en av Europas största.

Rekreation och nöje

Rekreation och nöje

I mångkampen tävlade kontorister och direktörer sida vid sida.

Från rationellt till grönt kontor

Från rationellt till grönt kontor

På drygt 150 år har Skandia bara flyttat sitt huvudkontor två gånger.

Publikationer för personalen

Publikationer för personalen

Skandias första personaltidning såg dagens ljus 1906.

Mångsidiga medarbetare

Mångsidiga medarbetare

Hos Skandia finns många personer som lämnat avtryck utanför yrket.

1911

Under 25 år, hade Skandia en och samma styrelseordförande, en man aktiv på en mängd samhällsområden.

Ni där! - eller Hej Du?

Ni där! - eller Hej Du?

Osäkerheten om hur man ska tilltala en person kan leda till de mest slingrande ordföljder och böjningar.

1984

Lördagen den 3 mars 1984 sände SVT:s Rapport ett helt unikt inslag – med Skandiaanknytning.

Kvinnorna på Skandia

Kvinnorna på Skandia

Den första kvinnan anställdes på Skandia redan 1857.

Beräknande aktuarier

Beräknande aktuarier

Skandias första aktuarie var matematikprofessor från Uppsala.

1921

Det första organiserade ombudsmötet arrangeras - agenterna var tidigt Skandias främsta kundkontakt.

Kontorselevskolan

Kontorselevskolan

Skandias kontorselevskola för unga kvinnor startade 1939.

1961

När Thule invigde sin nya hypermoderna datorhall var det en av Europas största.

Rekreation och nöje

Rekreation och nöje

I mångkampen tävlade kontorister och direktörer sida vid sida.

Från rationellt till grönt kontor

Från rationellt till grönt kontor

På drygt 150 år har Skandia bara flyttat sitt huvudkontor två gånger.

Publikationer för personalen

Publikationer för personalen

Skandias första personaltidning såg dagens ljus 1906.

Dramatiken: Händelser ur historien

För ett försäkringsbolag hör dramatiken till vardagen. Skandia har upplevt och överlevt katastrofer – de stora stadsbränderna på 1800-talet, svåra epidemier och jordbävningar – som allvarligt påverkat bolagets finansiella ställning. Men Skandia har också upplevt sin beskärda del av interna problem, som de uppmärksammade bonusaffärerna i början av 2000-talet.

Värre än jordbävningen 1906

Värre än jordbävningen 1906

1969 drabbades Sverige av inte mindre än tre otroliga höststormar. Ada, Beda och Cilla.

1965

Vid 1960-talets mitt rasade rekordmånga storbränder i Sverige, med miljonskador som följd.

Katastrof för Skandiakassan

Katastrof för Skandiakassan

Skandia har varit i finansiella svårigheter ett flertal gånger.

1888

Under en enda dag i juni 1888 drabbades flera stora svenska städer, däribland Sundsvall, av förödande bränder.

Värre än jordbävningen 1906

Värre än jordbävningen 1906

1969 drabbades Sverige av inte mindre än tre otroliga höststormar. Ada, Beda och Cilla.

1965

Vid 1960-talets mitt rasade rekordmånga storbränder i Sverige, med miljonskador som följd.

Katastrof för Skandiakassan

Katastrof för Skandiakassan

Skandia har varit i finansiella svårigheter ett flertal gånger.

1888

Under en enda dag i juni 1888 drabbades flera stora svenska städer, däribland Sundsvall, av förödande bränder.

Fredagen den 13:e

Fredagen den 13:e

Skandia drabbades av sin 100 000:e brandskada. På sitt eget huvudkontor.

1963

En felaktig strategi fick ett av Sveriges mest framgångsrika försäkringsbolag, Thule, på fall.

Bonus i miljardklassen

Bonus i miljardklassen

Bonusskandalen fick konsekvenser på lång sikt.

Kapitalförvaltning säljs ut

Kapitalförvaltning säljs ut

Skandia Liv stämde moderbolaget på 2 miljarder kronor.

Fastighetsaffärer och fakturafiffel

Fastighetsaffärer och fakturafiffel

Höga chefer inom Skandia skodde sig på bolagets bekostnad.

Bolaget: Föregångare i försäkring

Skandia var en helt ny typ av bolag när det bildades 1855 – som moderniserade det svenska försäkringsväsendet och blev en förebild för kommande försäkringsbolag. Bolaget riktade sig också från starten mot en internationell marknad, och verkade som mest i över 20 länder. Under 1960-talets konsolideringstider fusionerades Skandia med fyra andra bolagsgrupper, och blev Nordens största försäkringskoncern.

Pionjärbolaget Skandia

Skandia reformerade det svenska försäkringsväsendet - med sin bolagsform och sina produkter. Snart följde andra bolag efter i Skandias fotspår.

I utländska händer och hem igen

I utländska händer och hem igen

Under hösten 2005 lade den sydafrikanska försäkringskoncernen Old Mutual ett fientligt bud på Skandia, och förvärvet genomfördes under våren 2006.

150 år på börsen

150 år på börsen

När Stockholms fondbörs öppnade 1863 var Skandia en av de första aktierna man handlade med. Aktien var noterad på börsen i drygt 150 år.

2014

Den 12 juni 2014 hölls den första bolagsstämman i det ”nya” Skandia.

Skandia Future Center

Skandia Future Center

I Vaxholm skulle skarpa hjärnor kika runt hörnet in i framtiden.

Första försäkringsbolaget på internet

Första försäkringsbolaget på internet

Skandia öppnade webbplats 1995.

1855

Den 12 januari 1855 godkände Kungl. Maj:t stadgarna för det nybildade försäkringsaktiebolaget Skandia.

Är försäkringen en privatsak?

Är försäkringen en privatsak?

Hur mycket försäkringar skyddar oss är minst av allt en privatsak.

1984

Det är inte bara fysiska skador som kan drabba ett företag som handlar över nationsgränser.

1966

Efter den stora fusionen behövde Skandia göra om sin organisation. Verksamheten delades upp i zoner, en zon för norra Sverige skapades.

Försäkringar för ett nytt samhälle

Försäkringar för ett nytt samhälle

Skandia fyllde det framväxande industrisamhällets behov.

1863

När Stockholms fondbörs öppnade var Skandia en av de första aktierna man handlade med.

Pionjärbolaget

Pionjärbolaget

När Skandia bildades 1855 reformerade bolaget det svenska försäkringsväsendet.

Tidigt utomlands

Tidigt utomlands

För att sprida riskerna etablerade sig Skandias utomlands.

1978

Bildandet av Skandia Life i Storbritannien kom att få stor betydelse för Skandias produktutveckling.

Internationella Skandia

Internationella Skandia

Skandia hade som mest verksamhet i över 20 länder.

Ett sekel i USA

Ett sekel i USA

Skandia etablerade sig redan 1900 i USA. Verksamheten stod länge för en stor del av Skandias intäkter.

Rationella Thule

Rationella Thule

Thule blev genom åren känt för att gå i spetsen för modernitet och nytänkande.

Finanser i fokus

Finanser i fokus

Under 1980-talets senare del avreglerades finansmarknaderna över hela västvärlden.

1960

Den stora försäkringsfusionen inleds, och Skandia blir tre år senare Nordens största försäkringskoncern.

I utländska händer och hem igen

I utländska händer och hem igen

Sydafrikanska Old Mutual lade 2005 ett fientligt bud på Skandia.

Fusion med förhinder

Fusion med förhinder

Under 2003 diskuterades ett samgående med finska Sampo.

Ursprunget: Bolagen som bildade Skandia

Skandias rötter är vitt förgrenade – koncernen bildades under 1960-talet då fem försäkringsgrupper gick samman. Inte utan viss dramatik. Den stora Thulegruppen trodde sig vara tillräckligt stark för att stå på egna ben, men en famös felsatsning tvingade in bolaget under Skandia-paraplyet. När fusionen väl genomförts, var Skandia Nordens största försäkringskoncern.

Ursprunget

Se filmen om bolagen som tillsammans blev Skandia.

Skandiagruppen

Skandia gav namn åt den koncern som kom att bli Nordens största.

Sveagruppen

Sveagruppen

Det var Sveagruppens vd, Pehr Gyllenhammar, som var drivande i den stora försäkringsfusionen.

Skånegruppen

Skånegruppen

Skånegruppen gick samman med Skandia och Svea i den stora koncernfusionens andra etapp.

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen slogs samman med S-bolagen i fusionens tredje steg.

Thulegruppen

Thulegruppen

Den sista pusselbiten i Skandiafusionen var Sveriges största försäkringskoncern.

Sveagruppen

Sveagruppen

Det var Sveagruppens vd, Pehr Gyllenhammar, som var drivande i den stora försäkringsfusionen.

Skånegruppen

Skånegruppen

Skånegruppen gick samman med Skandia och Svea i den stora koncernfusionens andra etapp.

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen slogs samman med S-bolagen i fusionens tredje steg.

Thulegruppen

Thulegruppen

Den sista pusselbiten i Skandiafusionen var Sveriges största försäkringskoncern.

Skandiagruppen

Skandiagruppen

Skandia gav namn åt den koncern som kom att bli Nordens största.

Sveagruppen

Sveagruppen

Det var Sveagruppens vd, Pehr Gyllenhammar, som var drivande i den stora försäkringsfusionen.

Skånegruppen

Skånegruppen

Skånegruppen gick samman med Skandia och Svea i den stora koncernfusionens andra etapp.

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen

Öresundsgruppen slogs samman med S-bolagen i fusionens tredje steg.

Thulegruppen

Thulegruppen

Den sista pusselbiten i Skandiafusionen var Sveriges största försäkringskoncern.

Skandiagruppen

Skandiagruppen

Skandia gav namn åt den koncern som kom att bli Nordens största.