150 år på börsen

SKN000288
Teckningslista, Skandia
Första sidan i teckningslista för aktier i Försäkringsaktiebolaget Skandia inför bolagets start. Från den 20:e november 1854.
Period: 1854 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000288
SKN000502
Försäkrings-Aktiebolaget Ocean, aktiebrev
Period: 1914 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000502
SKN001196
Aktiebrev, Skandia
Aktiebrev på 500 kr, Försäkringsaktiebolaget Skandia.
Period: 1961 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001196
SKN001573
Reklam, Skandia
Affisch om Skandia som sparföretag.
Period: 1998-1999 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001573
SKN002206
Aktiebrev, Thule
Aktiebrev på 200 kr i Livförsäkrings-Aktiebolaget Thule.
Period: 1943 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002206
SKN000420
Striden är över
Tidningsurklipp ur Dagens Industri om att Old Mutual köper Skandia.
Period: 2005 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000420