Försäkringar för ett nytt samhälle

SKN000145
Pension, Skandia-Freja
Häfte från Skandia-Freja rörande pension.
Period: 1939 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000145
SKN000182
Allmän sjukförsäkring, Skandia
Framsida till tryckt häfte från Skandiaförsäkringar (Skandia, Norden, Liv Skandia-Nordstjernan) med information om komplettering av den allmänna sjukförsäkringen.
Period: 1955 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000182
SKN002349
Livförsäkring, Thule, annons
Annons från Thule om livförsäkringar med en text om att husets fru inte bör dra sig för att föreslå införskaffandet av en sådan.
Period: 1928 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN002349
SKN003093
Sparkasse- och barnförsäkring, Svea
Framsida av tryckt blad rörande sparkasseförsäkring och barnförsäkring i Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Svea.
Period: 1935-1949 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN003093