Utanförskapets pris

SKN000406
Förhindrar utanförskap
Skandia stöttar ett flertal projekt och företag för att motverka utanförskap i samhället.
Period: 2013 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000406
SKN000407
Förhindrar utanförskap
Att förebygga utanförskap räddar inte bara människor, utan besparar även kommuner mycket pengar som utanförskapet annars skulle bekosta samhället med.
Period: 2013 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000407
SKN000408
Värdet av att förhindra utanförskap
En rapport från nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog visar att om man med en insats lyckas hindra bara en enda individ från att marginaliseras och hamna i ett utanförskap, så är så gott som alltid insatsen samhällsekonomiskt lönsam.
Period: 2013 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000408
SKN000409
Skandiamodellen
Skandia har tagit fram en modell som gör det möjligt att räkna ut lönsamheten på förebyggande insatser för barn och unga.
Period: 2013 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN000409