Rekreation och nöje

SKN001030
Mångkampen, Skandia
Pistolskytte.
Period: 1945 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001030
SKN001032
Mångkampen, Skandia
Kast av varpa.
Period: 1952 | Plats: Stockholm | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001032
SKN001035
Konstföreningen, Skandia
Skandiakoncernens konstförening (startade 1944). Från vänster: fröken Eneqvist, herr Fant och fröken Inga-Lill Nilsson.
Period: 1945 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001035
SKN001142
Kamratföreningen, Skandia
Dans vid Kamratföreningens årsfest.
Period: 1952 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001142
SKN001315
Mångkampen, Skandia
Tipsrunda vid Skandias mångkamp.
Period: 1951 | Kreatör: Okänd | Motiv-ID: SKN001315